شرکت صنعتی آژیر

آخرین اخبار سایت

ایـن شرکت در ابتـدا در رشتـه ساختمـان هـاي فـلــزي و مـخـزن هـاي روغـن بـراي پالايشگاه ها و سپس در...
ادامه مطلب :: 2 مرداد 1390
ایـن شرکت در ابتـدا در رشتـه ساختمـان هـاي فـلــزي و مـخـزن هـاي روغـن بـراي پالايشگاه ها و سپس در...
ادامه مطلب :: 2 مرداد 1390
ایـن شرکت در ابتـدا در رشتـه ساختمـان هـاي فـلــزي و مـخـزن هـاي روغـن بـراي پالايشگاه ها و سپس در...
ادامه مطلب :: 2 مرداد 1390

درباره شرکت

شركـت صنعـتي آژير در سال 1336 تـاسيس گرديده و با پروانـه وزارت صنـايع شروع به فعاليت كرده است .ایـن شرکت در ابتـدا در
رشته ساختـمان هاي فلـزي و مـخـزن هـاي روغـن براي پالايشگـاه ها و سپس در توليـد انـواع مـدلهاي راديـاتـورهـاي شوفـاژ طبـق
استاندارد هاي اروپا EN442/2 فعال بوده است .img
پانل رادياتـورهـاي فـولادي آژيـر كـه يكـي از جديدتـرين پديده هـاي
صنـعت گرمـايش ساختمان ميـباشد، در سال 1358 در انـدازه ها
و طرحهاي بسيـار زيبـا توليـد شـد كـه مـورد استقبـال مهنـدسين
مشاور ساختمان قرار گرفت. آب گرم كن هاي آفتابي ساخت آژير
يكي ديگر از توليدات اين كارخانه است كه...

imgimgimg